ترويج بازاريابي كشاورزي از مفهوم تا اجرا

ترويج بازاريابي كشاورزي از مفهوم تا اجرا

ناشر : سومر نشر

- نويسنده: حسين يادآور

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

لجستيك و مديريت زنجيره تامين مواد غذايي: از توليد تا مصرف

لجستيك و مديريت زنجيره تامين مواد غذايي: از توليد تا مصرف

ناشر : ‌ اتكا، مركز تحقيقات و توسعه

- نويسنده: سمير داني - نويسنده: Samir Dani

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


امنيت غذايي با مديريت پايدار اراضي

امنيت غذايي با مديريت پايدار اراضي

ناشر : موسسه تحقيقات خاك و آب

- نويسنده: كامران ميرزاشاهي

قیمت : ۰ ریال

برنامه راهبردي زنجيره تامين فرآوردهاي غذايي

برنامه راهبردي زنجيره تامين فرآوردهاي غذايي

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد شهيد بهشتي

- نويسنده: سيدرضا فاطمي‌امين - نويسنده: اشرف مرتضايي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

چو دخلت نيست، خرج آهسته‌تر كن: "تخريب محيط زيست و بحران امنيت غذايي"

چو دخلت نيست، خرج آهسته‌تر كن: "تخريب محيط زيست و بحران امنيت غذايي"

ناشر : كارآفرين

- مترجم: حميد طراوتي - نويسنده: لستر بروان

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


آشپزباشي: دانستني‌ها و خواص مواد غذايي

آشپزباشي: دانستني‌ها و خواص مواد غذايي

ناشر : آئينه بهار

- نويسنده: الهام حسين‌نيا

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال