غذاي ناسالم (غذاي كمتر سالم): تعريف، اثرات و مداخلات سلامت عمومي

غذاي ناسالم (غذاي كمتر سالم): تعريف، اثرات و مداخلات سلامت عمومي

ناشر : انتشارات ديموند

- نويسنده: نرگس رستمي گوران

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

كنترل كيفيت در بسته‌بندي و واحدهاي بسته‌بندي مواد غذايي

كنترل كيفيت در بسته‌بندي و واحدهاي بسته‌بندي مواد غذايي

ناشر : انتشارات تحقيقات آموزش كشاورزي

- نويسنده: عبدالرضا آقاجاني

قیمت : ۰ ریال

مباني كنترل كيفيت در صنايع غذايي

مباني كنترل كيفيت در صنايع غذايي

ناشر : آييژ

- نويسنده: رسول پايان

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال


ارزيابي حسي مواد غذايي

ارزيابي حسي مواد غذايي

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور

- نويسنده: مريم جليلي

قیمت : ۰ ریال

برنامه‌ها و سيستم‌هاي مديريتي ايمني صنايع غذايي

برنامه‌ها و سيستم‌هاي مديريتي ايمني صنايع غذايي

ناشر : اتكا، مركز تحقيقات و توسعه

- نويسنده: ‏‫دبي ال.‬ نيوزلو - نويسنده: Debby L. Newslow

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

راهنماي رسمي (GMP) ايران

راهنماي رسمي (GMP) ايران

ناشر : دف

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سيستم‌هاي تضمين ايمني و مديريت كيفيت در صنعت غذا

سيستم‌هاي تضمين ايمني و مديريت كيفيت در صنعت غذا

ناشر : مرز دانش

- نويسنده: محمدجواد طهماسبي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

عوامل حسي در كنترل كيفيت مواد غذايي "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

عوامل حسي در كنترل كيفيت مواد غذايي "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ناشر : مدرسان برتر

- گردآورنده: دپارتمان‌علوم‌وصنايع‌غذايي‌مدرسان‌برتر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


كليات و عوامل موثر بر كيفيت مواد غذايي "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

كليات و عوامل موثر بر كيفيت مواد غذايي "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ناشر : مدرسان برتر

- نويسنده: دپارتمان‌علوم‌وصنايع‌غذايي‌مدرسان‌برتر

قیمت : ۱۱۱۰۰۰ ریال

ميكروبيولوژي و كنترل كيفي مواد غذايي

ميكروبيولوژي و كنترل كيفي مواد غذايي

ناشر : كتاب پايتخت

- نويسنده: حميد پوربابا - نويسنده: نستوه ابراهيم‌نژاد

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

تضمين كيفيت و سلامت مواد غذايي (با منشا دامي)

تضمين كيفيت و سلامت مواد غذايي (با منشا دامي)

ناشر : دانشگاه فردوسي مشهد

- نويسنده: ويليام هابرت - مترجم: محمد محسن‌زاده

قیمت : ۵۴۰۰۰ ریال