اصول كار ميكروبي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

اصول كار ميكروبي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : انتشارات سارينا پژوه

- نويسنده: علي احساني

قیمت : ۰ ریال

راهنماي عملي بهداشت مواد غذايي

راهنماي عملي بهداشت مواد غذايي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شبستر

- نويسنده: محمدحسين موثق

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال