ليست كتاب با موضوع مواد غذايي - نگهداري

خواص و مضرات غذاها

خواص و مضرات غذاها

ناشر : ‏‫ من گرافيك‮‬

- نويسنده: آمنه محمودي

قیمت : ۰ ریال


اصول كلي نگهداري مواد غذايي

اصول كلي نگهداري مواد غذايي

ناشر : پرتوك

- نويسنده: محمد افضلي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

اصول نگهداري مواد غذايي

اصول نگهداري مواد غذايي

ناشر : انتشارات دكتر كاظميني

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

اصول و روش‌هاي نگهداري مواد غذايي

اصول و روش‌هاي نگهداري مواد غذايي

ناشر : نداي كارآفرين

- نويسنده: مينا مهدوي‌ يكتا

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال


بهداشت و ايمني مواد غذايي

بهداشت و ايمني مواد غذايي

ناشر : انديشه آفرينش

- نويسنده: ميترا فقيهي

قیمت : ۰ ریال

پرنده‌هاي غارتگر: نگهداري از مواد غذايي

پرنده‌هاي غارتگر: نگهداري از مواد غذايي

ناشر : با فرزندان

- مترجم: مرجان حجازي‌فر - نويسنده: سيلوي ژيرارده

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

اصول تبديل و نگهداري مواد غذايي

اصول تبديل و نگهداري مواد غذايي

ناشر : شيلان

- نويسنده: سيدعبدالوهاب ميرعلوي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


اصول تكنولوژي نگهداري مواد غذايي

اصول تكنولوژي نگهداري مواد غذايي

ناشر : شركت سهامي انتشار

- نويسنده: سيدحسن فاطمي

قیمت : ۱۸۵۰۰۰ ریال

دانستني‌هاي همگاني صنايع غذايي

دانستني‌هاي همگاني صنايع غذايي

ناشر : سفير اردهال

- نويسنده: شهربانو چتري

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

روش‌هاي نگهداري غذاها، ميوه‌ها و سبزي‌ها

روش‌هاي نگهداري غذاها، ميوه‌ها و سبزي‌ها

ناشر : سفير اردهال

- نويسنده: شهربانو چتري

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال