نگهداري مواد غذايي در سردخانه

نگهداري مواد غذايي در سردخانه

ناشر : موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي جهاد كشاورزي

- نويسنده: علي اياسه

قیمت : ۰ ریال

تجهيزات تبريد و پمپ‌هاي حرارتي

تجهيزات تبريد و پمپ‌هاي حرارتي

ناشر : خانه روشنا

- نويسنده: ابراهيم دينچر - نويسنده: Ibrahim Dincer

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

كاربري سردخانه و انبار در نگهداري مواد غذايي

كاربري سردخانه و انبار در نگهداري مواد غذايي

ناشر : علم كشاورزي ايران

- نويسنده: علي آبرومند

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


تاسيسات مواد غذايي

تاسيسات مواد غذايي

ناشر : برگا

- نويسنده: ابراهيم دينسر - مترجم: واحد ترجمه نشر برگا

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال