جامعه‌شناسي مواد مخدر

جامعه‌شناسي مواد مخدر

ناشر : بهمن برنا

- مترجم: هوشنگ فرخجسته - نويسنده: هانري برژرون

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

سيگار و اعتياد

سيگار و اعتياد

ناشر : شركت انتشارات فني ايران

- مترجم: شادي حامدي‌آزاد - ويراستار: عاطفه سلياني

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال