بحران سوريه و بازيگران منطقه‌اي

بحران سوريه و بازيگران منطقه‌اي

ناشر : ابرار معاصر تهران

- نويسنده: سيدعلي نجات

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آينده قدرت

آينده قدرت

ناشر : دانش‌پرور

- نويسنده: م‍ه‍دي‌ م‍طه‍رن‍ي‍ا

قیمت : ۰ ریال


قدرت، سياست، ارتش

قدرت، سياست، ارتش

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: محسن نادري‌پور

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

كنترل قدرت سياسي در ايران

كنترل قدرت سياسي در ايران

ناشر : دهش

- نويسنده: عبدالعزيز فاضلي

قیمت : ۰ ریال

انتخاب: سلطه يا رهبري

انتخاب: سلطه يا رهبري

ناشر : نشر ني

- نويسنده: زب‍ي‍گ‍ن‍ي‍و ب‍رژي‍ن‍س‍ك‍ي‌ - نويسنده: Zbigniew Brzezinski

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


سقوط امپراطوري آمريكا

سقوط امپراطوري آمريكا

ناشر : مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازي

- نويسنده: سرجو رومانو - نويسنده: Sergio Romano

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

قدرت در نظريات روابط بين‌الملل

قدرت در نظريات روابط بين‌الملل

ناشر : فرهيختگان دانشگاه

- نويسنده: ميثم لهراسبي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

نقش قدرت در روابط بين‌الملل

نقش قدرت در روابط بين‌الملل

ناشر : نشر انسان برتر

- نويسنده: مريم جهانيان

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


موازنه قدرت، بازدارندگي، امنيت ملي و اقتصاد سياسي بين‌الملل "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

موازنه قدرت، بازدارندگي، امنيت ملي و اقتصاد سياسي بين‌الملل "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ناشر : مدرسان برتر

- نويسنده: دپارتمان‌علوم‌سياسي‌مدرسان‌برتر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال