مرجع كاربردي محاسبات سيم‌پيچي موتور الكتريكي سه‌فاز

مرجع كاربردي محاسبات سيم‌پيچي موتور الكتريكي سه‌فاز

ناشر : اطهران

- نويسنده: ولي‌الله فكري

قیمت : ۰ ریال


‏‫مرجع كامل محاسبه و طراحي سيم‌بندي الكتروموتورهاي سه فاز

‏‫مرجع كامل محاسبه و طراحي سيم‌بندي الكتروموتورهاي سه فاز

ناشر : ياس بخشايش

- نويسنده: جمشيد گودرزي

قیمت : ۰ ریال

مرجع جيبي موتورهاي الكتريكي

مرجع جيبي موتورهاي الكتريكي

ناشر : يزدا

- نويسنده: پل روزنبرگ - مترجم: محمدحسين دهقان

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال