سفر به موزه

سفر به موزه

ناشر : عترت نو

- نويسنده: صفيه پرماس

قیمت : ۰ ریال

مباني موزه‌داري

مباني موزه‌داري

ناشر : موزه علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران

- نويسنده: يوسف منصورزاده

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

موزه

موزه

ناشر : رويش طلايي

- نويسنده: فاطمه‌سادات حسيني

قیمت : ۰ ریال


موزه و صنعت

موزه و صنعت

ناشر : يوسف يزدانفرد

- نويسنده: يوسف يزدانفرد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

موزه خط و معماري پايدار

موزه خط و معماري پايدار

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

- نويسنده: ح‍س‍ن‌ ت‍اري‌وردي‌

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

سيري در اصول طراحي موزه

سيري در اصول طراحي موزه

ناشر : انتشارات پشتيبان

- نويسنده: محيا چ‍ش‍م‍ه‌‌ن‍ور

قیمت : ۳۸۰۰۰۰ ریال


شهري براي فردا

شهري براي فردا

ناشر : موزه دفاع مقدس تهران

- نويسنده: م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ زارع‌

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال

مباني شناخت هنر و فن موزه و موزه‌داري

مباني شناخت هنر و فن موزه و موزه‌داري

ناشر : يسطرون

- نويسنده: رضا حيدري‌شكيب - نويسنده: الهام ميركمالي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


موزه‌داري

موزه‌داري

ناشر : سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

- نويسنده: نوشين‌دخت نفيسي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

راهنمايي تشريحي براي راه‌اندازي موزه با نگاهي به اكوموزه

راهنمايي تشريحي براي راه‌اندازي موزه با نگاهي به اكوموزه

ناشر : سميرا

- نويسنده: ديويد داسام - مترجم: زينب مرادي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

گنجينه‌هاي اقليم پارس

گنجينه‌هاي اقليم پارس

ناشر : ديوان

- نويسنده: محبوبه رستمي - ويراستار: محمدكاظم كاوه‌پيشقدم

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال