اسلام و موسيقي

اسلام و موسيقي

ناشر : آثار سبز

- نويسنده: سميه اكبري‌فرد

قیمت : ۰ ریال


فقه و موسيقي، تعامل يا تقابل: ميزگرد با حضور دكتر سيدابوالقاسم حسيني‌ژرفا و دكتر پيروز ارجمند

فقه و موسيقي، تعامل يا تقابل: ميزگرد با حضور دكتر سيدابوالقاسم حسيني‌ژرفا و دكتر پيروز ارجمند

ناشر : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

- نويسنده: سيدابوالقاسم حسيني‌ژرفا

قیمت : ۰ ریال

غنا در اسلام: بررسي تطبيقي احكام و مباني

غنا در اسلام: بررسي تطبيقي احكام و مباني

ناشر : كتابدار

- نويسنده: سعيد جلالي كندلوس

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

حكم آلات موسيقي و استماع آن در شريعت اسلام

حكم آلات موسيقي و استماع آن در شريعت اسلام

ناشر : انتشارات كردستان

- نويسنده: بهروز عزيزي

قیمت : ۰ ریال


اسلام و موسيقي

اسلام و موسيقي

ناشر : كردستان

- نويسنده: انور نوري

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

الموسيقي و الغناء: طبقا لنظريات المرجع الديني سماحه آيه‌الله العظمي الشيخ يوسف الصانعي دام‌ظله

الموسيقي و الغناء: طبقا لنظريات المرجع الديني سماحه آيه‌الله العظمي الشيخ يوسف الصانعي دام‌ظله

ناشر : فقه‌ الثقلين

- نويسنده: يوسف صانعي - تدوين: موسسه فقه الثقلين الثقافية

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


آواي شيطان: عواقب غنا و موسيقي (آيات، روايات، نظريات دانشمندان، حكايات تكان دهنده)

آواي شيطان: عواقب غنا و موسيقي (آيات، روايات، نظريات دانشمندان، حكايات تكان دهنده)

ناشر : رواق دانش

- نويسنده: محمدحسين آسوده - ويراستار: سيدحسين اسلامي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

الرسائل الفقهيه

الرسائل الفقهيه

ناشر : موسسه بوستان كتاب

- به‌اهتمام: ناصرالدين انصاري‌قمي - نويسنده: سيدمرتضي حسيني‌نجومي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

پژوهشي در غنا: از نگاه قرآن و روايات تفسيري

پژوهشي در غنا: از نگاه قرآن و روايات تفسيري

ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

- ويراستار: محمدباقر انصاري - نويسنده: محمدصادق يوسفي‌مقدم

قیمت : ۳۶۰۰۰ ریال