مقدمه‌اي بر موسيقي، عصب و روان

مقدمه‌اي بر موسيقي، عصب و روان

ناشر : شباهنگ

- نويسنده: علي زاده‌محمدي - نويسنده: فرزانه پولادي

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

همزاد شوخ است: سرچشمه‌هاي شوخي با نگاهي به عواطف ديگر

همزاد شوخ است: سرچشمه‌هاي شوخي با نگاهي به عواطف ديگر

ناشر : كتاب پنجره

- نويسنده: بيژن كريمي

قیمت : ۱۹۵۰۰۰ ریال

دنياي قدرتمند موسيقي‌درماني

دنياي قدرتمند موسيقي‌درماني

ناشر : اخلاص

- نويسنده: ناهيد صفرمحمدلو - ويراستار: صفا مصطفي‌زاده

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


موسيقي از ديدگاه فلسفي و رواني

موسيقي از ديدگاه فلسفي و رواني

ناشر : موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري

- نويسنده: محمدتقي جعفري‌تبريزي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

موسيقي و ذهن

موسيقي و ذهن

ناشر : نشر مركز

- نويسنده: آنتوني استور - مترجم: غلامحسين معتمدي

قیمت : ۱۰۲۰۰۰ ریال

موسيقي و رياضي

موسيقي و رياضي

ناشر : آذينه ‌گل‌مهر

- نويسنده: زهره ملكي‌بصر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


شناخت و كاربرد موسيقي در راديو

شناخت و كاربرد موسيقي در راديو

ناشر : طرح آينده

- نويسنده: محمدمهدي سديفي - ويراستار: سعيد شجاعيان

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

بنيان‌هاي آموزش موسيقي

بنيان‌هاي آموزش موسيقي

ناشر : شركت نشر نقد افكار

- مترجم: مهران پورمندان - نويسنده: ادگار ويلمز

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال