نشانه‌شناسي موسيقي (مجموعه مقالات)

نشانه‌شناسي موسيقي (مجموعه مقالات)

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

- نويسنده: صادق رشيدي

قیمت : ۰ ریال

گوشه، نمايش گوشه‌اي از پوسترهاي موسيقي ايران

گوشه، نمايش گوشه‌اي از پوسترهاي موسيقي ايران

ناشر : كتاب آبان

- طراح: فائزه طاهري - طراح: سهيل حسيني

قیمت : ۰ ریال

مجموعه مقالاتي پيرامون دانستني‌هاي علمي موسيقي

مجموعه مقالاتي پيرامون دانستني‌هاي علمي موسيقي

ناشر : ناي و ني

- نويسنده: مصطفي‌كمال پورتراب

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال