ليست كتاب با موضوع موسيقي ايراني - دستگاهها - رديف

رديف ميرزا عبدالله براي سنتور به روايت نورعلي برومند

رديف ميرزا عبدالله براي سنتور به روايت نورعلي برومند

ناشر : نشر ني

- تهيه و تنظيم: احد بهجت

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

رديف ميرزا عبدالله: براي تار و سه‌تار به روايت نورعلي برومند

رديف ميرزا عبدالله: براي تار و سه‌تار به روايت نورعلي برومند

ناشر : موسسه‌ فرهنگي‌ هنري ‌ماهور

- مترجم: سودابه آتشكار

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

رديف ميرزا عبدالله براي سنتور به روايت نورعلي برومند

رديف ميرزا عبدالله براي سنتور به روايت نورعلي برومند

ناشر : نشر ني

- تهيه و تنظيم: احد بهجت

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال


نغمه چكاوك

نغمه چكاوك

ناشر : شركت انتشارات سوره مهر

- نويسنده: زري‌سادات موسوي

قیمت : ۱۳۴۰۰۰ ریال

آشنايي با رديف موسيقي ايران (تار و سه‌تار)

آشنايي با رديف موسيقي ايران (تار و سه‌تار)

ناشر : مسيح اصلاني

- نويسنده: مسيح اصلاني - مترجم: مهديس فاطمي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال