مجموعه تصنيف‌هاي عارف قزويني براي ني: شامل ۳۱ تصنيف بهمراه توضيحات و نت

مجموعه تصنيف‌هاي عارف قزويني براي ني: شامل ۳۱ تصنيف بهمراه توضيحات و نت

ناشر : موسسه خدماتي موسيقي عارف

- نويسنده: سيامك غلامي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

موسيقي ايراني به روايت ني: با ترجمه انگليسي

موسيقي ايراني به روايت ني: با ترجمه انگليسي

ناشر : نشر خاموش

- نويسنده: سيدم‍ظف‍ر م‍ؤي‍د

قیمت : ۰ ریال

نجواي عشق : مجموعه پنجاه رِنگ، چهارمضراب و پيش‌درآمد براي ساز ني

نجواي عشق : مجموعه پنجاه رِنگ، چهارمضراب و پيش‌درآمد براي ساز ني

ناشر : سرود

- نويسنده: ام‍ي‍ر ب‍لال‍ي‌ ك‍وچ‍ص‍ف‍ه‍ان‍ي‌

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


آموزش ني‌نوازي

آموزش ني‌نوازي

ناشر : خاموش

- نويسنده: سيدمظفر مؤيد

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

آموزش ني‌نوازي

آموزش ني‌نوازي

ناشر : خاموش

- نويسنده: سيدمظفر مؤيد

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

آموزش ني: رديف مقدماتي

آموزش ني: رديف مقدماتي

ناشر : موسسه فرهنگي - هنري ماهور

- تدوين: عبدالنقي افشارنيا

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


نواي ني: قطعاتي براي ني

نواي ني: قطعاتي براي ني

ناشر : چكاد هنر

- ويراستار: عليرضا جواهري - نويسنده: علي فربودنيا

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال