آزمايشگاه بيوشيمي (تئوري و تكنيك‌هاي مدرن)

آزمايشگاه بيوشيمي (تئوري و تكنيك‌هاي مدرن)

ناشر : انتشارات علمي سنا

- نويسنده: ‏‫رادني اف.‬ بوير - نويسنده: Rodney F. Boyer

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال