۱۰۰۰ نكته ناب در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

۱۰۰۰ نكته ناب در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : شيوا سليماني

- نويسنده: شيوا سليماني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه ميكروبيولوژي

آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : علوم و فنون معين

- نويسنده: داود اسماعيلي

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه ميكروبيولوژي صنعتي

آزمايشگاه ميكروبيولوژي صنعتي

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد استان البرز (خوارزمي)

- نويسنده: انسيه صالح قمري

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي

آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي

ناشر : انتشارات علوم و فنون پزشكي اهواز

- نويسنده: ليلا شاهرخي

قیمت : ۰ ریال

آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي (براي رشته‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي)

آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي (براي رشته‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي)

ناشر : مرجع علم

- نويسنده: آرمين ميرزاپور

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه ميكروبيولوژي غذايي( كانگ‌لي‌يانگ‌ شن، يي‌فان ژانگ)

آزمايشگاه ميكروبيولوژي غذايي( كانگ‌لي‌يانگ‌ شن، يي‌فان ژانگ)

ناشر : كتاب ونوس

- نويسنده: نيلوفر سليماني

قیمت : ۲۲۹۰۰۰ ریال


اصول كار ميكروبي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

اصول كار ميكروبي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : انتشارات سارينا پژوه

- نويسنده: علي احساني

قیمت : ۰ ریال

اطلاعات ايمني مواد شيميايي مصرفي در آزمايشگاه‌هاي ميكروبيولوژي و تصفيه خانه‌هاي آب

اطلاعات ايمني مواد شيميايي مصرفي در آزمايشگاه‌هاي ميكروبيولوژي و تصفيه خانه‌هاي آب

ناشر : فن‌آوران

- نويسنده: شيرازه ارقامي - نويسنده: بابك شاهچراغ

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

تمرين و مهارت‌آموزي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

تمرين و مهارت‌آموزي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوئين‌زهرا

- نويسنده: رضا مرادي

قیمت : ۰ ریال


درسنامه كار عملي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي به همراه پروتكل استخراج DNA

درسنامه كار عملي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي به همراه پروتكل استخراج DNA

ناشر : انتشارات ماهواره

- نويسنده: علي بزي‌ اله‌ري

قیمت : ۰ ریال

راهنماي آزمايشگاه ميكروبيولوژي خاك

راهنماي آزمايشگاه ميكروبيولوژي خاك

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: بهي جليلي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي كار در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

راهنماي كار در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : چشم ساعي

- نويسنده: سارا محمودي‌پور

قیمت : ۰ ریال