۱۰۰۰ نكته ناب در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

۱۰۰۰ نكته ناب در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : شيوا سليماني

- نويسنده: شيوا سليماني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه ميكروبيولوژي

آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : علوم و فنون معين

- نويسنده: داود اسماعيلي

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي (براي رشته‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي)

آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي (براي رشته‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي)

ناشر : مرجع علم

- نويسنده: آرمين ميرزاپور

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


اصول كار ميكروبي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

اصول كار ميكروبي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : انتشارات سارينا پژوه

- نويسنده: علي احساني

قیمت : ۰ ریال

اطلاعات ايمني مواد شيميايي مصرفي در آزمايشگاه‌هاي ميكروبيولوژي و تصفيه خانه‌هاي آب

اطلاعات ايمني مواد شيميايي مصرفي در آزمايشگاه‌هاي ميكروبيولوژي و تصفيه خانه‌هاي آب

ناشر : فن‌آوران

- نويسنده: شيرازه ارقامي - نويسنده: بابك شاهچراغ

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

تمرين و مهارت‌آموزي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

تمرين و مهارت‌آموزي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوئين‌زهرا

- نويسنده: رضا مرادي

قیمت : ۰ ریال


درسنامه كار عملي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي به همراه پروتكل استخراج DNA

درسنامه كار عملي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي به همراه پروتكل استخراج DNA

ناشر : انتشارات ماهواره

- نويسنده: علي بزي‌ اله‌ري

قیمت : ۰ ریال

راهنماي آزمايشگاه ميكروبيولوژي خاك

راهنماي آزمايشگاه ميكروبيولوژي خاك

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: بهي جليلي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي در ميكروبيولوژي

روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي در ميكروبيولوژي

ناشر : شيوا سليماني

- نويسنده: شيوا سليماني

قیمت : ۴۵۵۰۰۰ ریال


روش‌هاي تشخيص باكتري‌ها در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

روش‌هاي تشخيص باكتري‌ها در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : شيوا سليماني

- نويسنده: شيوا سليماني

قیمت : ۲۸۵۰۰۰ ریال

روش‌هاي عملي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

روش‌هاي عملي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

ناشر : ايثارگران

- نويسنده: خسرو عيسي‌زاده

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

روشهاي تشخيصي آزمايشگاهي در ميكروبيولوژي

روشهاي تشخيصي آزمايشگاهي در ميكروبيولوژي

ناشر : انتشارات احمدي‌پور

- نويسنده: ماندانا لاهورپور

قیمت : ۰ ریال