آموزش جامع FPGA و زبان VHDL

آموزش جامع FPGA و زبان VHDL

ناشر : كانون پژوهش

- نويسنده: فرزانه عرب‌پور

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال