‏‫بكارگيري Stata براي اصول اقتصاد‌سنجي

‏‫بكارگيري Stata براي اصول اقتصاد‌سنجي

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوين

- نويسنده: ‏‫لي سي.‬ ادكينز - نويسنده: Lee C. Adkins

قیمت : ۰ ریال

طب سوزني بهسازي صورت موارد استفاده و كاربردهاي باليني

طب سوزني بهسازي صورت موارد استفاده و كاربردهاي باليني

ناشر : ايليا

- نويسنده: پل ادكينز - نويسنده: Paul Adkins

قیمت : ۰ ریال