استعداديابي در رشته‌هاي ورزشي

استعداديابي در رشته‌هاي ورزشي

ناشر : نگين سبلان

- نويسنده: م‍ع‍رف‍ت‌ س‍ي‍اه‍ك‍وه‍ي‍ان‌

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

استعداديابي در ورزش

استعداديابي در ورزش

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جنوب)

- نويسنده: رضا نيك‌بخش - نويسنده: فرشاد تجاري

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

استعداديابي در ورزش

استعداديابي در ورزش

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: اسفنديار خسروي‌زاده

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


استعداديابي در ورزش

استعداديابي در ورزش

ناشر : باران نقره‌اي

- نويسنده: وحيد بخشعلي‌پور

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

‏‫استعداديابي در ورزش‮‬‏‫: از منظر حيطه‌هاي مختلف ورزشي‮‬

‏‫استعداديابي در ورزش‮‬‏‫: از منظر حيطه‌هاي مختلف ورزشي‮‬

ناشر : طنين دانش

- نويسنده: شاهين كتابي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

استعداديابي و پرورش استعداد در ورزش

استعداديابي و پرورش استعداد در ورزش

ناشر : الطيار

- نويسنده: ريچارد فيشر - نويسنده: ريچاردتي بيلي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


استعداديابي و روش‌هاي شناسايي آن در ورزش

استعداديابي و روش‌هاي شناسايي آن در ورزش

ناشر : انتشارات صالحيان

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

اصول و روش‌هاي استعداديابي در ورزش

اصول و روش‌هاي استعداديابي در ورزش

ناشر : نگين سبلان

- نويسنده: م‍ع‍رف‍ت‌ س‍ي‍اه‍ك‍وه‍ي‍ان‌

قیمت : ۰ ریال

برنامه‌ريزي راهبردي استعداديابي در ورزش‌هاي پايه "دو و ميداني"

برنامه‌ريزي راهبردي استعداديابي در ورزش‌هاي پايه "دو و ميداني"

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: سيدمحمدحسين رضوي

قیمت : ۰ ریال