اصول و مهارت‌هاي پايان‌نامه‌نويسي: پژوهش روشنان حقيقت

اصول و مهارت‌هاي پايان‌نامه‌نويسي: پژوهش روشنان حقيقت

ناشر : مركز نشر هاجر (وابسته به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران)

- نويسنده: حسين اسحاقي

قیمت : ۵۸۰۰۰ ریال