حساب ديفرانسيل و انتگرال توابع يك متغيره

حساب ديفرانسيل و انتگرال توابع يك متغيره

ناشر : نگارنده دانش

- نويسنده: ايساك مارون - مترجم: علي‌اكبر عالم‌زاده

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

رياضيات عمومي

رياضيات عمومي

ناشر : پارياب

- نويسنده: ايساك‌آبراموويچ مارون - مترجم: خليل پارياب

قیمت : ۹۹۰۰۰ ریال


رياضيات عمومي

رياضيات عمومي

ناشر : پارياب

- نويسنده: ايساك‌آبراموويچ مارون - مترجم: خليل پارياب

قیمت : ۱۵۵۰۰۰ ریال