بانك سوالات آزمون نظارت

بانك سوالات آزمون نظارت

ناشر : ماهيار

- نويسنده: حسام شريفيان

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

بانك سوالات آزمون نظارت

بانك سوالات آزمون نظارت

ناشر : ماهيار

- نويسنده: حسام شريفيان

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

بانك سوالات آزمون نظارت

بانك سوالات آزمون نظارت

ناشر : موسسه انتشارات سري عمران قلم داور

- نويسنده: امير رضايي‌صامتي - نويسنده: نادر فنائي

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال


هشتاد بيست عمران نظارت و اجرا: ( بانك سوالات طلايي آزمون ورود به حرفه مهندسي)

هشتاد بيست عمران نظارت و اجرا: ( بانك سوالات طلايي آزمون ورود به حرفه مهندسي)

ناشر : نسيم حيات

- نويسنده: محمدعلي زين‌الديني ميمند

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

هشتاد بيست معماري نظارت و اجرا (بانك سوالات طلايي آزمون ورود به حرفه مهندسي)

هشتاد بيست معماري نظارت و اجرا (بانك سوالات طلايي آزمون ورود به حرفه مهندسي)

ناشر : نسيم حيات

- نويسنده: محمدعلي زين‌الديني ميمند

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال