بزرگ فكر كن

بزرگ فكر كن

ناشر : فريور

- نويسنده: دونالد ترامپ - مترجم: مهرداد همتيان

قیمت : ۷۹۰۰۰ ریال

بزرگ فكر كن : موفقيت در كار و زندگي به روش دانالد ترامپ و بيل زنكر

بزرگ فكر كن : موفقيت در كار و زندگي به روش دانالد ترامپ و بيل زنكر

ناشر : گندمان

- نويسنده: دونالد ترامپ - نويسنده: Donald Trump

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


تكنولوژي فكر در انسان‌هاي بزرگ

تكنولوژي فكر در انسان‌هاي بزرگ

ناشر : اديبان

- نويسنده: مسعود قدرتي

قیمت : ۰ ریال

جادوي فكر بزرگ: اهداف عالي براي خود تعيين كنيد... آن‌گاه از آن‌ها فراتر رويد

جادوي فكر بزرگ: اهداف عالي براي خود تعيين كنيد... آن‌گاه از آن‌ها فراتر رويد

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: ديويدجوزف شوارتس - مترجم: مهين خالصي

قیمت : ۴۴۹۰۰۰ ریال

دنيا چه‌قدر بزرگ است؟

دنيا چه‌قدر بزرگ است؟

ناشر : كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

- نويسنده: بريتا تكنت‌راپ - مترجم: نورا حق‌پرست

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


دي وي دي سمينار بزرگ راز! (معجزه تكنولوژي فكر)

دي وي دي سمينار بزرگ راز! (معجزه تكنولوژي فكر)

ناشر : پديده فكر

- نويسنده: عليرضا آزمنديان

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

فكر برتر زندگي بهتر: چگونه استعدادهاي دروني خود را براي موفقيت و انجام كارهاي بزرگ نمايان كنيد

فكر برتر زندگي بهتر: چگونه استعدادهاي دروني خود را براي موفقيت و انجام كارهاي بزرگ نمايان كنيد

ناشر : نشر آذربايجان

- نويسنده: برايان تريسي - مترجم: اكرم عليزاده

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

نانو تكنولوژي: مقدمه‌اي ساده به ايده‌ها و تفكرات بزرگ آينده

نانو تكنولوژي: مقدمه‌اي ساده به ايده‌ها و تفكرات بزرگ آينده

ناشر : شهد سخن

- نويسنده: دانيل رتنر - نويسنده: مارك راتنر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


همانند سرمايه‌گذاران بزرگ فكر كنيد

همانند سرمايه‌گذاران بزرگ فكر كنيد

ناشر : چالش

- نويسنده: كالين جان نيكلسون - نويسنده: Colin John Nicholson

قیمت : ۰ ریال