تذهيب در ايران( تاريخچه، نقوش و اصطلاحات)

تذهيب در ايران( تاريخچه، نقوش و اصطلاحات)

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: مريم كشميري

قیمت : ۰ ریال