جنبه هاي رمان

جنبه هاي رمان

ناشر : نگاه

- نويسنده: ادوارد مورگان - مترجم: ابراهيم يونسي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

جنبه‌هاي درماني ميوه‌هاي قرآني: انجير و زيتون

جنبه‌هاي درماني ميوه‌هاي قرآني: انجير و زيتون

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي همدان

- گردآورنده: فاطمه زراعتي - گردآورنده: مليحه عراقچيان

قیمت : ۰ ریال

جنبه‌هاي رمان

جنبه‌هاي رمان

ناشر : موسسه انتشارات نگاه

- نويسنده: ادوارد مورگان‌فورستر - مترجم: ابراهيم يونسي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


روان‌شناسي و دندانپزشكي: جنبه‌هاي سلامت رواني در مراقبت‌هاي دندانپزشكي

روان‌شناسي و دندانپزشكي: جنبه‌هاي سلامت رواني در مراقبت‌هاي دندانپزشكي

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

- نويسنده: ويليام آ. آير - مترجم: پگاه مسنن‌مظفري

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال