اهميت سيستم حقوق، دستمزد در حسابداري

اهميت سيستم حقوق، دستمزد در حسابداري

ناشر : زبان حسابداري

- نويسنده: اسماعيل جعفري

قیمت : ۰ ریال

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد

ناشر : وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشي، موسسه فرهنگي منادي تربيت

- نويسنده: داود بيراملويي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد

ناشر : هنرآموز

- نويسنده: كاظم جليلي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال


حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

- نويسنده: اعظم حقيقت‌نژاد - نويسنده: نفيسه تقي‌زاده

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

حسابدار حقوق و دستمزد: رشته حسابداري مالي

حسابدار حقوق و دستمزد: رشته حسابداري مالي

ناشر : انتشارات حسابدار

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


حسابداري حقوق و دستمزد

حسابداري حقوق و دستمزد

ناشر : ترمه

- نويسنده: آزاده چترروز - نويسنده: فرشيده امين‌زاده

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

حسابداري حقوق و دستمزد

حسابداري حقوق و دستمزد

ناشر : فن برتر رويايي

- نويسنده: رضا سوخت‌سرائي

قیمت : ۰ ریال


حسابداري سيستم حقوق و دستمزد

حسابداري سيستم حقوق و دستمزد

ناشر : ترمه

- نويسنده: ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ي‌

قیمت : ۰ ریال