آشنايي با حمل و نقل دريايي (مباني اقتصادي)

آشنايي با حمل و نقل دريايي (مباني اقتصادي)

ناشر : مينوفر

- نويسنده: احسان خسرواني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

اصول ترابري و حمل و نقل

اصول ترابري و حمل و نقل

ناشر : دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)

- نويسنده: مهدي بيگي

قیمت : ۰ ریال


‏‫حقوق بيمه دريايي و نقش آن در قراردادهاي حمل‌ونقل بين‌المللي دريايي

‏‫حقوق بيمه دريايي و نقش آن در قراردادهاي حمل‌ونقل بين‌المللي دريايي

ناشر : علم استادان

- نويسنده: عارفه محمدي روزبهاني

قیمت : ۷۸۰۰۰۰ ریال

حقوق تجارت بين‌الملل(حمل و نقل محموله دريايي)

حقوق تجارت بين‌الملل(حمل و نقل محموله دريايي)

ناشر : برترين انديشه

- نويسنده: اينديرا كار - نويسنده: Indira Carr

قیمت : ۰ ریال


حقوق دريايي : جامع حقوق حمل و نقل دريايي كالا به انضمام حقوق دريايي و رويه قضايي ايران

حقوق دريايي : جامع حقوق حمل و نقل دريايي كالا به انضمام حقوق دريايي و رويه قضايي ايران

ناشر : پيام عدالت

- نويسنده: ويليام پين - نويسنده: William Payne

قیمت : ۰ ریال


حمل و نقل دريايي

حمل و نقل دريايي

ناشر : انتشارات ديموند بلورين

- نويسنده: آلن راشتون - نويسنده: Alan Rushton

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

خطرات بيمه‌اي حمل و نقل بين‌المللي دريايي كالا

خطرات بيمه‌اي حمل و نقل بين‌المللي دريايي كالا

ناشر : تيرگان

- نويسنده: ليلا اشراقي‌ صدر

قیمت : ۰ ریال