آكادمي خون‌آشام

آكادمي خون‌آشام

ناشر : نشر باژ

- نويسنده: ريچل ميد - نويسنده: Richelle Mead

قیمت : ۲۴۲۰۰۰ ریال

اسكلت خون آشام

اسكلت خون آشام

ناشر : نشر هوپا

- نويسنده: محمدرضا شمس‌ - نويسنده: Mohammad Reza Shams

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

اشتياق: مجموعه خاطرات استفان، خاطرات خون‌آشام

اشتياق: مجموعه خاطرات استفان، خاطرات خون‌آشام

ناشر : ‏‫ ويدا

- نويسنده: ‏‫ليزا ج.‬ اسميت - نويسنده: L. J. Smith

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


افسون‌شده : خاطرات استفان «خاطرات خون‌آشام‮‬»

افسون‌شده : خاطرات استفان «خاطرات خون‌آشام‮‬»

ناشر : ويدا

- نويسنده: ‏‫ليزا ج.‬ اسميت - نويسنده: L. J. Smith

قیمت : ۰ ریال

اوي در سرزمين خون‌آشام‌ها(گيسا) ^

اوي در سرزمين خون‌آشام‌ها(گيسا) ^

ناشر : گيسا

- نويسنده: كرستن وايت - مترجم: مونا حسيني

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

بيداري: دفترچه‌ي خاطرات يك خون‌آشام

بيداري: دفترچه‌ي خاطرات يك خون‌آشام

ناشر : ويدا

- نويسنده: ليزا‌جي. اسميت - مترجم: محمد حسيني‌مقدم

قیمت : ۱۳۰۰۰ ریال


پرونده‌ي گربه‌ي خون‌آشام

پرونده‌ي گربه‌ي خون‌آشام

ناشر : كتاب پنجره

- نويسنده: جان اريكسون - مترجم: فرزاد فربد

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

پناهگاه: خاطرات استفان، خاطرات خون آشام

پناهگاه: خاطرات استفان، خاطرات خون آشام

ناشر : ‏‫ ويدا

- نويسنده: ‏‫ليزا ج.‬ اسميت - نويسنده: L. J. Smith

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

تعطيلات خون آشام

تعطيلات خون آشام

ناشر : آواي ونداد

- نويسنده: رون روي - مترجم: مريم صالحي

قیمت : ۲۶۰۰۰ ریال


چوبه‌ي دار خون‌آشام

چوبه‌ي دار خون‌آشام

ناشر : ‏‫ افق‬

- نويسنده: جوزف ديليني - نويسنده: Joseph Delaney

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

خاطرات خون آشام 1 (بيداري)

خاطرات خون آشام 1 (بيداري)

ناشر : ويدا

- نويسنده: ال.جي.اسميت - مترجم: محمد حسيني

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

خاطرات خون آشام 2 (كشمكش)

خاطرات خون آشام 2 (كشمكش)

ناشر : ويدا

- نويسنده: ال.جي.اسميت - مترجم: مرتضي نادري

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال