خيانت در امانت (با رويكرد به قانون مجازات اسلامي)

خيانت در امانت (با رويكرد به قانون مجازات اسلامي)

ناشر : قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، قرب نوح (ع)

- نويسنده: محمد فخرايي - ويراستار: سعيدرضا مختاري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال