در جستجوي عدالت

در جستجوي عدالت

ناشر : راشدين

- نويسنده: مسعود شايق

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

‏‫در جستجوي عدالت فضايي از سطح شهر تا فرامنطقه‮‬

‏‫در جستجوي عدالت فضايي از سطح شهر تا فرامنطقه‮‬

ناشر : اختر

- نويسنده: ‏‫ادوارد دبليو.‬ سويا - نويسنده: Edward W. Soja

قیمت : ۰ ریال