پرسش‌هاي بزرگ(درآمدي‌مختصر‌به‌فلسفه)شور *

پرسش‌هاي بزرگ(درآمدي‌مختصر‌به‌فلسفه)شور *

ناشر : شور

- نويسنده: رابرت سي.سالمن - مترجم: مريم گلاب‌بخش

قیمت : ۲۸۹۰۰۰ ریال

تخته پاره‌ها ؛ درآمدي به فلسفه ارتباطات

تخته پاره‌ها ؛ درآمدي به فلسفه ارتباطات

ناشر : پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات

- نويسنده: مهدي يوسفي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

تفكر: درآمدي جذاب به فلسفه

تفكر: درآمدي جذاب به فلسفه

ناشر : ققنوس

- نويسنده: سايمون بلك‌برن - مترجم: مريم تقديسي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


درآمدي بر افادات به فلسفه‌ي هايدگر

درآمدي بر افادات به فلسفه‌ي هايدگر

ناشر : گام نو

- نويسنده: دانيلا والگا‌-نيو - مترجم: محمدرضا قرباني

قیمت : ۲۷۰۰۰ ریال

درآمدي بر فلسفه

درآمدي بر فلسفه

ناشر : امير كبير، كتابهاي جيبي

- نويسنده: ادوارد كريگ - نويسنده: Edward Craig

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر فلسفه علم

درآمدي بر فلسفه علم

ناشر : اميركبير، كتابهاي جيبي

- نويسنده: سمير اكاشا - مترجم: ابوالفضل حقيري‌قزويني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


‏‫درآمدي بر هگل نگاهي به زندگي، آثار و فلسفه هگل

‏‫درآمدي بر هگل نگاهي به زندگي، آثار و فلسفه هگل

ناشر : بوتيمار

- نويسنده: ژاك‌ د اون‍ت‌

قیمت : ۰ ریال

درآمدي به فلسفه

درآمدي به فلسفه

ناشر : طهوري

- نويسنده: ميرعبدالحسين نقيب‌زاده‌جلالي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

درآمدي به فلسفه اخلاق

درآمدي به فلسفه اخلاق

ناشر : هرمس

- نويسنده: آر.اف. اتكينسون - مترجم: سهراب علوي‌نيا

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


درآمدي به فلسفه ذهن

درآمدي به فلسفه ذهن

ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

- نويسنده: كيت مسلين - مترجم: مهدي ذاكري

قیمت : ۸۷۰۰۰ ریال

درآمدي به فلسفه زبان

درآمدي به فلسفه زبان

ناشر : هرمس

- نويسنده: ويليام‌جي لايكن - مترجم: ميثم محمداميني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

درآمدي به فلسفه كيهان‌شناسي

درآمدي به فلسفه كيهان‌شناسي

ناشر : نگاه معاصر

- نويسنده: موسي اكرمي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال