آزمايش‌هاي استاندارد در مكانيك خاك، بتن، راهسازي و روسازي راه

آزمايش‌هاي استاندارد در مكانيك خاك، بتن، راهسازي و روسازي راه

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: آرش توتونچي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آزمايشات مكانيك خاك در پروژه‌هاي راهسازي به همراه نكات فني و اجرايي

آزمايشات مكانيك خاك در پروژه‌هاي راهسازي به همراه نكات فني و اجرايي

ناشر : نشر دانشگاهي فرهمند

- نويسنده: سيدعباس حسيني

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

‏‫آموزش كاربردي Anadelta Tessera pro در پروژه‌هاي راهسازي‬

‏‫آموزش كاربردي Anadelta Tessera pro در پروژه‌هاي راهسازي‬

ناشر : انتشارات دانشگاهي كيان

- نويسنده: حسن ذوقي

قیمت : ۰ ریال


ارزيابي زمين‌شناختي (ژئولوژيكي) مصالح سنگي جهت استفاده در پروژه‌هاي عمراني و راهسازي

ارزيابي زمين‌شناختي (ژئولوژيكي) مصالح سنگي جهت استفاده در پروژه‌هاي عمراني و راهسازي

ناشر : مركز تحقيقات راه، مسكن و شهر‌سازي

- نويسنده: محمدرضا سليماني‌ كرماني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

اصول راهسازي و نگهداري راه‌ها

اصول راهسازي و نگهداري راه‌ها

ناشر : سخنوران

- نويسنده: ايمان مقيد

قیمت : ۲۶۷۰۰۰ ریال

‏‫اصول طراحي و اجرايي ژئوسنتتيك‌ها در پروژه‌هاي راهسازي

‏‫اصول طراحي و اجرايي ژئوسنتتيك‌ها در پروژه‌هاي راهسازي

ناشر : دانشگاه سمنان، انتشارات

- نويسنده: غلامعلي شفابخش

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال


‏‫اصول متره و برآورد پروژه‌هاي راهسازي

‏‫اصول متره و برآورد پروژه‌هاي راهسازي

ناشر : ‏‫ سيماي دانش‬

- نويسنده: پيروز رجبي‌نژاد

قیمت : ۳۸۰۰۰۰ ریال

اصول مهندسي راهسازي

اصول مهندسي راهسازي

ناشر : سخن گستر

- نويسنده: داريوش معظمي

قیمت : ۰ ریال