رضاخان و توسعه ايران

رضاخان و توسعه ايران

ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

- نويسنده: سيدحسين فلاح‌زاده - بازنويسي: منوچهر محمدي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال