روش سريع تراختنبرگ در حساب

روش سريع تراختنبرگ در حساب

ناشر : مهرويستا

- مترجم: محمد باقري - نويسنده: آن كاتلر

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال