حل مسائل ساختمان‌هاي گسسته

حل مسائل ساختمان‌هاي گسسته

ناشر : علمي

- نويسنده: زهره حبيبي - نويسنده: فاطمه نوراني

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

ساختمان‌هاي گسسته

ساختمان‌هاي گسسته

ناشر : دانشگاه صنعتي شريف، موسسه انتشارات علمي

- نويسنده: بهروز قلي‌زاده - ويراستار: محمد ايزدي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

ساختمان‌هاي گسسته

ساختمان‌هاي گسسته

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (اراك)، انتشارات علمي

- نويسنده: احسان خراطي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال


ساختمان‌هاي گسسته

ساختمان‌هاي گسسته

ناشر : علوم رايانه

- نويسنده: جواد وحيدي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

ساختمان‌هاي گسسته

ساختمان‌هاي گسسته

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: مهدي منوچهرزاده - نويسنده: جواد ظهيري

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

ساختمان‌هاي گسسته

ساختمان‌هاي گسسته

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: فاطمه نوراني - نويسنده: مريم بازيارقمبواني

قیمت : ۱۱۲۰۰۰ ریال


ساختمان‌هاي گسسته

ساختمان‌هاي گسسته

ناشر : دانشگاه صنعتي شريف، موسسه انتشارات علمي

- نويسنده: مرتضي بيات - نويسنده: مهدي افشار

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

ساختمان‌هاي گسسته

ساختمان‌هاي گسسته

ناشر : شريف‌زاده

- نويسنده: مناف شريف‌زاده

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

ساختمان‌هاي گسسته

ساختمان‌هاي گسسته

ناشر : سرافراز

- نويسنده: رضا محمددوست - نويسنده: سميرا قرباني

قیمت : ۴۹۰۰۰ ریال


ساختمان‌هاي گسسته

ساختمان‌هاي گسسته

ناشر : ‏‫ دانشگاه فني و حرفه اي

- نويسنده: م‍س‍ع‍ود س‍اروي‌

قیمت : ۰ ریال

ساختمان‌هاي گسسته (رياضي گسسته)

ساختمان‌هاي گسسته (رياضي گسسته)

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي شهر مجلسي

- نويسنده: امامقلي بياباني - نويسنده: پريسا همتيان‌دهكردي

قیمت : ۴۷۰۰۰ ریال

ساختمان‌هاي گسسته (رياضيات گسسته)

ساختمان‌هاي گسسته (رياضيات گسسته)

ناشر : سيماي دانش

- نويسنده: ريچاردآرنولد جانسون - مترجم: حسين ابراهيم‌زاده‌قلزم

قیمت : ۳۳۰۰۰۰ ریال