آواي كوهستان

آواي كوهستان

ناشر : نشر چشمه

- نويسنده: ي‍اس‍ون‍اري‌ ك‍اواب‍ات‍ا - نويسنده: Yasunari Kawabata

قیمت : ۰ ریال

پرنده باز(رادمهر) *

پرنده باز(رادمهر) *

ناشر : رادمهر

- نويسنده: ياسوناري كاواباتا - مترجم: حبيب گوهري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

خانه خوبرويان خفته

خانه خوبرويان خفته

ناشر : سبزان

- نويسنده: ياسوناري كاواباتا - مترجم: رضا دادويي

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال


خانه خوبرويان خفته

خانه خوبرويان خفته

ناشر : سبزان

- نويسنده: ي‍اس‍ون‍اري‌ ك‍اواب‍ات‍ا - نويسنده: Yasunari Kawabata

قیمت : ۰ ریال

داستان‌هاي كفدستي

داستان‌هاي كفدستي

ناشر : كتابسراي ‌تنديس

- نويسنده: ياسوناري كاواباتا - مترجم: محمدرضا قليچ‌خاني

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

سرزمين برف

سرزمين برف

ناشر : نشر چشمه

- نويسنده: ي‍اس‍ون‍اري‌ ك‍اواب‍ات‍ا - نويسنده: Yasunari Kawabata

قیمت : ۰ ریال


سونار

سونار

ناشر : دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)

- نويسنده: محمدرضا سهيلي‌فر

قیمت : ۰ ریال

كيوتو

كيوتو

ناشر : نشر چشمه

- نويسنده: ي‍اس‍ون‍اري‌ ك‍اواب‍ات‍ا - نويسنده: Yasunari Kawabata

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

مقدمه‌اي بر آكوستيك زير آب و فناوري سونار

مقدمه‌اي بر آكوستيك زير آب و فناوري سونار

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: مسعود بهادري

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


ملخ و جيرجيرك زنگوله‌دار

ملخ و جيرجيرك زنگوله‌دار

ناشر : سولار

- نويسنده: ياسوناري كاواباتا - مترجم: سارا اقبالي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

هزار درنا

هزار درنا

ناشر : نشر چشمه

- نويسنده: ي‍اس‍ون‍اري‌ ك‍اواب‍ات‍ا - نويسنده: Yasunari Kawabata

قیمت : ۰ ریال

هزار درنا(برنده‌جايزه‌نوبل‌ادبيات)آمه *

هزار درنا(برنده‌جايزه‌نوبل‌ادبيات)آمه *

ناشر : آمه

- نويسنده: ياسوناري كاواباتا - مترجم: رضا دادويي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال