اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي: استانداردهاي حسابرسي عملياتي

اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي: استانداردهاي حسابرسي عملياتي

ناشر : سازمان حسابرسي، كميته حسابرسي عملياتي

- نويسنده: سازمان حسابرسي، واحد حسابرسي عملياتي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

انتقال جرم و عمليات واحد

انتقال جرم و عمليات واحد

ناشر : پوران پژوهش

- نويسنده: محمد سميع‌پور

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

انتقال جرم و عمليات واحد 1 و 2

انتقال جرم و عمليات واحد 1 و 2

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: محمدسعيد عنايتي

قیمت : ۱۶۸۰۰۰ ریال


انتقال جرم و عمليات واحد 1 و 2 كارشناسي ارشد

انتقال جرم و عمليات واحد 1 و 2 كارشناسي ارشد

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: محمدسعيد عنايتي

قیمت : ۲۴۵۰۰۰ ریال

انتقال جرم و عمليات واحد ۱ و ۲ كارشناسي ارشد

انتقال جرم و عمليات واحد ۱ و ۲ كارشناسي ارشد

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: محمدسعيد عنايتي

قیمت : ۰ ریال


بودجه‌ريزي عملياتي

بودجه‌ريزي عملياتي

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد استان مركزي

- نويسنده: محمدرضا طاهري

قیمت : ۰ ریال

پژوهش عملياتي  : بهينه‌سازي با نرم افزار GAMS

پژوهش عملياتي : بهينه‌سازي با نرم افزار GAMS

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان

- نويسنده: سارا زارع رئيس‌آبادي

قیمت : ۰ ریال

پژوهش عملياتي (۱) با تاكيد بر حل مساله...

پژوهش عملياتي (۱) با تاكيد بر حل مساله...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه،انتشارات

- نويسنده: مهدي اميرمياندرق

قیمت : ۰ ریال


پژوهش عملياتي از مقدماتي تا پيشرفته

پژوهش عملياتي از مقدماتي تا پيشرفته

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد كرمان

- نويسنده: ج‍م‍ش‍ي‍د ص‍ال‍ح‍ي‌ ص‍دق‍ي‍ان‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

تحقيق در عمليات

تحقيق در عمليات

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

- نويسنده: سهراب كردرستمي - نويسنده: عليرضا اميرتيموري

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

تحقيق در عمليات پيشرفته

تحقيق در عمليات پيشرفته

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه، انتشارات

- نويسنده: محمدرضا لطفي

قیمت : ۰ ریال