6 سال كنكور رياضي فيزيك: 11 دوره سوال‌هاي دروس عمومي و اختصاصي سراسري داخل و خارج كشور كنكورهاي سراسري سال‌هاي 87 تا 92

6 سال كنكور رياضي فيزيك: 11 دوره سوال‌هاي دروس عمومي و اختصاصي سراسري داخل و خارج كشور كنكورهاي سراسري سال‌هاي 87 تا 92

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- نويسنده: مرتضي منشاري - نويسنده: الهام محمدي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

6 سال كنكور رياضي فيزيك: 12 دوره سوال‌هاي دروس عمومي و اختصاصي سراسري داخل و خارج كشور كنكورهاي سراسري سال‌هاي 86 تا 91

6 سال كنكور رياضي فيزيك: 12 دوره سوال‌هاي دروس عمومي و اختصاصي سراسري داخل و خارج كشور كنكورهاي سراسري سال‌هاي 86 تا 91

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- نويسنده: مرتضي منشاري - نويسنده: الهام محمدي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


7 كنكور درك عمومي رياضي و فيزيك، ترسيم فني: شامل پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي 7 سال گذشته‌ي درك عمومي رياضي و فيزيك ...

7 كنكور درك عمومي رياضي و فيزيك، ترسيم فني: شامل پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي 7 سال گذشته‌ي درك عمومي رياضي و فيزيك ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- نويسنده: حسن نساري - نويسنده: بهاره صادقين

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه فيزيك عمومي

آزمايشگاه فيزيك عمومي

ناشر : وراي دانش

- نويسنده: ابوالفضل خدادادي - نويسنده: حسن قديري

قیمت : ۲۲۰۰۰ ریال

آزمايشگاه فيزيك عمومي

آزمايشگاه فيزيك عمومي

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: ابراهيم عموپور

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


آزمايشگاه فيزيك عمومي : ( مخصوص رشته‏‌هاي فني و مهندسي و علوم پايه)

آزمايشگاه فيزيك عمومي : ( مخصوص رشته‏‌هاي فني و مهندسي و علوم پايه)

ناشر : انتشارات پژوهش‌هاي دانشگاه

- نويسنده: علي محمودلو

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آزمون بانك رزمندگان ادبيات فارسي (3) سال سوم دبيرستان (عمومي - رشته‌هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي)

آزمون بانك رزمندگان ادبيات فارسي (3) سال سوم دبيرستان (عمومي - رشته‌هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي)

ناشر : خدمات آموزشي رزمندگان اسلام

- نويسنده: ليدا خدادوست

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

الكترومغناطيس: مجموعه فيزيك عمومي

الكترومغناطيس: مجموعه فيزيك عمومي

ناشر : مكتب ماهان

- نويسنده: احسان تنهايي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال