كامپوزيت‌هاي پليمري تقويت شده با نانوالياف كربني

كامپوزيت‌هاي پليمري تقويت شده با نانوالياف كربني

ناشر : جهاد دانشگاهي ، سازمان انتشارات

- نويسنده: ‏‫رونالد ال.‬ پوودا - نويسنده: Ronald L. Poveda

قیمت : ۰ ریال