مديريت از آغاز تا پست‌مدرن

مديريت از آغاز تا پست‌مدرن

ناشر : فرهنگ سبز

- نويسنده: محمدتقي ايماني - نويسنده: تقي آذرخش

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال