آزمونهاي نظام مهندسي عمران اجرا مبحث ايمني و حفاظت كار حين اجرا

آزمونهاي نظام مهندسي عمران اجرا مبحث ايمني و حفاظت كار حين اجرا

ناشر : انديشه هامون طوس

- نويسنده: مهدي ابراهيمي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


اخلاق مهندسي در بهداشت ايمني و محيط‌زيست

اخلاق مهندسي در بهداشت ايمني و محيط‌زيست

ناشر : دانش مانا

- نويسنده: رس‍ت‍م‌ گ‍ل‍م‍ح‍م‍دي‌

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


اصول ايمني در مهندسي حمل و نقل

اصول ايمني در مهندسي حمل و نقل

ناشر : باران انديشه ايرانيان

- نويسنده: امير ايزدي

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

اصول ده‌گانه ارگونومي قابل استفاده براي مهندسين بهداشت حرفه‌اي، متخصصان ارگونومي، مهندسين ايمني ...

اصول ده‌گانه ارگونومي قابل استفاده براي مهندسين بهداشت حرفه‌اي، متخصصان ارگونومي، مهندسين ايمني ...

ناشر : آثار سبحان

- نويسنده: غلامحسين حلواني - نويسنده: رجبعلي حكم‌آبادي

قیمت : ۴۹۰۰۰ ریال

اصول مهندسي ايمني سيستم در طراحي سامانه‌هاي فضايي

اصول مهندسي ايمني سيستم در طراحي سامانه‌هاي فضايي

ناشر : فن‌آوران

- نويسنده: علي‌اصغر خواجه‌وندي - نويسنده: سعيدرضا خوشبين

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


اكولوژي صنعتي (به همراه آموزش گام به گام نرم‌افزار STAN)

اكولوژي صنعتي (به همراه آموزش گام به گام نرم‌افزار STAN)

ناشر : انجمن علمي مديريت و مهندسي بهداشت، ايمني و محيط زيست ايران

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال