فيزيك پايه 1 (مكانيك) (رشته‌هاي علوم پايه و مهندسي)

فيزيك پايه 1 (مكانيك) (رشته‌هاي علوم پايه و مهندسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: هريس بنسون - مترجم: محمدرضا بهاري

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

فيزيك پايه 1 (مكانيك): براساس كتاب هريس بنسون

فيزيك پايه 1 (مكانيك): براساس كتاب هريس بنسون

ناشر : سيميا

- نويسنده: رضا پراژنگ

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال