آسيب‌شناسي اجتماعي و خانواده

آسيب‌شناسي اجتماعي و خانواده

ناشر : فرهوش

- نويسنده: مريم عسكري

قیمت : ۰ ریال


آمار توصيفي براي علوم اجتماعي

آمار توصيفي براي علوم اجتماعي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: هوشنگ نايبي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

آموزش مبتني بر هوش‌هاي چندگانه و مهارت‌هاي ذهني و اجتماعي كودكان

آموزش مبتني بر هوش‌هاي چندگانه و مهارت‌هاي ذهني و اجتماعي كودكان

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

- نويسنده: مهران خدابخشي

قیمت : ۰ ریال

ابعاد رواني و اجتماعي تيزهوشي (تعاريف، نظريه‌ها و بايسته‌ها)

ابعاد رواني و اجتماعي تيزهوشي (تعاريف، نظريه‌ها و بايسته‌ها)

ناشر : انديشه احسان

- نويسنده: روح‌الله قاسمي

قیمت : ۳۹۰۰۰۰ ریال


‏‫احساس ارزشمندي و اعتماد اجتماعي در تيزهوشان

‏‫احساس ارزشمندي و اعتماد اجتماعي در تيزهوشان

ناشر : آفاق كلام

- نويسنده: ليلا محمودي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

ارتباط مديران آموزشي با شبكه‌هاي اجتماعي

ارتباط مديران آموزشي با شبكه‌هاي اجتماعي

ناشر : فرهوش

- نويسنده: هادي عمادي

قیمت : ۰ ریال

ارتقاء امنيت اجتماعي در فرايند نوسازي بافت‌هاي فرسوده

ارتقاء امنيت اجتماعي در فرايند نوسازي بافت‌هاي فرسوده

ناشر : هوشمند تدبير

- نويسنده: سليمه نظيري‌آل‌هاشم

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


‏‫استراتژي مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها

‏‫استراتژي مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها

ناشر : فرهوش

- نويسنده: محمد مهري كارنامي

قیمت : ۰ ریال