گزينه‌هاي دشوار‏‫: وزير امور خارجه ايالات متحده امريكا ۲۰۱۲-۲۰۰۹‬

گزينه‌هاي دشوار‏‫: وزير امور خارجه ايالات متحده امريكا ۲۰۱۲-۲۰۰۹‬

ناشر : اطلاعات

- نويسنده: ه‍ي‍لاري‌ راده‍ام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ت‍ون‌ - نويسنده: Hillary Rodham Clinton

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال