حقوق كيفري بازرگاني (جرائم خاص مديران شركت در حقوق ايران، انگلستان و مصر)

حقوق كيفري بازرگاني (جرائم خاص مديران شركت در حقوق ايران، انگلستان و مصر)

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: عليرضا سعيد - نويسنده: روح‌اله مصطفائي‌ نجف‌آبادي

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

عطر معرفت (گلواژگاني از گلستان معرفت توبه شرح دعاي 31 صحيفه سجاديه)

عطر معرفت (گلواژگاني از گلستان معرفت توبه شرح دعاي 31 صحيفه سجاديه)

ناشر : موسسه بنياد خيريه الزهرا (ع)

- نويسنده: سيدمحمد ضياء‌آبادي

قیمت : ۱۱۰۰۰ ریال

گلستان : بانضمام اشعاري چند از شعرا و بزرگان علم و ادب

گلستان : بانضمام اشعاري چند از شعرا و بزرگان علم و ادب

ناشر : علي ابراهيمي دولت‌آبادي

- نويسنده: علي ابراهيمي دولت‌آبادي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


گلستان آبادي

گلستان آبادي

ناشر : نويد شيراز

- نويسنده: خداداد غضنفري شبانكاره

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

گلستان نهج‌البلاغه

گلستان نهج‌البلاغه

ناشر : آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر

- نويسنده: سيدعباس حسيني باقرآبادي

قیمت : ۰ ریال

مجموعه مقالات همايش ملي نقش و جايگاه دانشگاه فرهنگيان در تربيت انسان دانائي محور

مجموعه مقالات همايش ملي نقش و جايگاه دانشگاه فرهنگيان در تربيت انسان دانائي محور

ناشر : اشرف البلاد

- نويسنده: دانشگاه فرهنگيان - پرديس امام خميني (ره) گلستان (خ - ويراستار: فاطمه حسين‌آبادي

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال


نفقه‌ي اقارب در ايران و انگلستان

نفقه‌ي اقارب در ايران و انگلستان

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: فاطمه حسين‌آبادي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال