بنياد فارسي هند افتتاح شدتاريخ انتشار:20/10/1395


به گزارش خبرگزاري كتاب ايران، (ايبنا) مراسم افتتاحيه «بنياد فارسي» هند با حضور هادي سعيدي‌كياسري مدير «بنياد بيدل دهلوي» و هيات همراه و شماري از اساتيد و پژوهشگران افغانستان، آسياي ميانه و هند در دانشگاه دهلي برگزار شد.در اين مراسم علاوه بر تببين، ضرورت و اهميت تاسيس چنين نهادهايي اهداف برنامه‌هاي بنياد فارسي از سوي  علي‌اكبر شاه جعفري تشريح شد. به گزارش روابط عمومي «بنياد بيدل دهلوي»، «بنياد فارسي» هند با هدف ساماندهي تحقيقات و پژوهش‌هاي فارسي مربوط به ميراث خطي شبه‌ قاره هند و فراهم كردن زمينه‌هاي آشنايي بيشتر جامعه ادبي هندوستان با ادبيات معاصر تاسيس شده است. اين بنياد كه در ابتداي فعاليت بيش از 60 تن از اساتيد را به عنوان عضو همكار با خود همراه دارد بر آن است با تدارك برنامه‌‌هاي آموزشي و پژوهشي روند آموزش زبان و ادب فارسي را در دانشگاه‌هاي مختلف هند نقد و تحليل كند و منابع مختلف پژوهشي و اثرگذاري را در اختيار پژوهشگران فارسي شبه قاره قرار دهد. در اين مراسم هادي سعيدي‌كياسري مدير «بنياد بيدل دهلوي» با به فال نيك‌گرفتن تاسيس «بنياد فارسي» و اشاره به سابقه درخشان زبان و ادب فارسي در شبه قاره به مسئولان بنياد فارسي هند براي همكاري دوجانبه از سوي «بنياد بيدل دهلوي» قول همكاري و مساعدت داد. وي اضافه كرد: زبان فارسي بيش از 700سال زبان اول رسمي و اداري و فرهنگي و سياسي در شبه قاره بوده است. بر اين اساس ذخيره ميراث خطي زبان فارسي در شبه قاره منحصر به فرد است و قابل قياس با سرزمين‌هاي ديگر نيست و بنياد فارسي هند مي‌تواند با تكيه بر نيروي جواني و ذوق و توان اعضاي دانشورش به نهادي جريان‌ساز و موثر در آموزش و پژوهش فارسي شبه قاره تبديل شود و «بنياد بيدل دهلوي» و «كانون ادبيات ايران» به عنوان نهادهاي ادبي ايران از هيچ كوششي براي توفيق «بنياد فارسي» دريغ نخواهند كرد. همچنين در اين مراسم استاداني چون پرفسور شريف حسين قاسمي، پرفسور چندر شيكهر استاد دانشگاه دهلي‌نو و شماري از اساتيد دانشگاه‌هاي فارسي هند سخنراني كردند. چندي پيش نيز «بنياد بيدل دهلوي» و «كانون ادبيات ايران» با هدف احياي ميراث زبان فارسي در هند تفاهمنامه‌اي با «سازمان فروغ اردو» امضا كردند.  «بنياد بيدل دهلوي» چهارمين عرس بين المللي بيدل را روزهاي 29 و 30 دي ماه 1395 در تهران برگزار مي كند.

تعداد مشاهده:0