365 روز: هر روز از سال شادي را در زندگي‌تان تجربه كنيد

365 روز: هر روز از سال شادي را در زندگي‌تان تجربه كنيد

ناشر : پرديس دانش

- نويسنده: مري‌جين رايان - مترجم: مهرزاد فيروزه

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال

آرامش در شهر(مهارت‌براي‌مهار‌استرس)پرديس‌دانش *

آرامش در شهر(مهارت‌براي‌مهار‌استرس)پرديس‌دانش *

ناشر : پرديس دانش

- نويسنده: آلن الكين - مترجم: محدثه خالو

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


آشوب: قدم اول

آشوب: قدم اول

ناشر : شركت نشر و پژوهش شيرازه كتاب

- نويسنده: ضياءالدين سردار - مترجم: آرام قريب

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آلماني‌ها در ايران: نگاهي به تحولات ايران در جنگ جهاني اول براساس منابع ديپلماتيك فرانسه

آلماني‌ها در ايران: نگاهي به تحولات ايران در جنگ جهاني اول براساس منابع ديپلماتيك فرانسه

ناشر : پرديس دانش

- نويسنده: اليور باست - مترجم: حسين بني‌احمد

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


۵۸۵ ق‌م

۵۸۵ ق‌م

ناشر : پرديس دانش

- نويسنده: مهرداد ملك‌زاده

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

365 روز: هر روز از سال شادي را در زندگي‌تان تجربه كنيد

365 روز: هر روز از سال شادي را در زندگي‌تان تجربه كنيد

ناشر : پرديس دانش

- نويسنده: مري‌جين رايان - مترجم: مهرزاد فيروزه

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال

آرامش در شهر: 52 مهارت عملي براي مهار استرس و رسيدن به آرامش

آرامش در شهر: 52 مهارت عملي براي مهار استرس و رسيدن به آرامش

ناشر : پرديس دانش

- نويسنده: آلن الكين - مترجم: محدثه خالو

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


Easy English

Easy English

ناشر : پرديس دانش

- نويسنده: طاهره رضايي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آتلار و باشقا ايشيق‌لار

آتلار و باشقا ايشيق‌لار

ناشر : پرديس دانش

- شاعر: رسول يونان - طراح: محمود محرابي

قیمت : ۵۲۰۰۰ ریال

آشنا غزل‌لر سس سيز نغمه‌لر

آشنا غزل‌لر سس سيز نغمه‌لر

ناشر : پرديس دانش

- شاعر: علي جباري

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال