آشپز و آشپزخانه: پژوهشي انسان‌شناختي در تاريخ اجتماعي هنر آشپزي

آشپز و آشپزخانه: پژوهشي انسان‌شناختي در تاريخ اجتماعي هنر آشپزي

ناشر : فرهنگ جاويد

- نويسنده: علي بلوكباشي

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

آگهي

آگهي

ناشر : فرهنگ جاويد

- نويسنده: ن‍ات‍ال‍ي‍ا جينتسبورگ - نويسنده: Natalia Ginzburg

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

آن‌‎سوي بهشت: مجموعه مقالات ادبي، سياسي، هنري و تاريخي

آن‌‎سوي بهشت: مجموعه مقالات ادبي، سياسي، هنري و تاريخي

ناشر : فرهنگ جاويد

- نويسنده: رضا رضايي

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال


اصفهان و كاخ‌هايش: كشورداري، تشيع و معماري مجالس بزم در آغاز دوران مدرن در ايران

اصفهان و كاخ‌هايش: كشورداري، تشيع و معماري مجالس بزم در آغاز دوران مدرن در ايران

ناشر : فرهنگ جاويد

- نويسنده: سوسن بابايي - نويسنده: Sussan Babaie

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال

انديشه عيسي

انديشه عيسي

ناشر : فرهنگ جاويد

- نويسنده: ه‍ام‍ف‍ري‌ ك‍ارپ‍ن‍ت‍ر - نويسنده: Humphrey Carpenter

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال

انديشه و انديشه‌ورزي

انديشه و انديشه‌ورزي

ناشر : فرهنگ جاويد

- نويسنده: ف‍ره‍ن‍گ‌ رج‍اي‍ي‌ - نويسنده: Farhang Rajaee

قیمت : ۶۹۰۰۰۰ ریال


‏‫آخرين يادگار نادرشاه: بازي در سه پرده‬

‏‫آخرين يادگار نادرشاه: بازي در سه پرده‬

ناشر : فرهنگ جاويد

- نويسنده: س‍ع‍ي‍د ن‍ف‍ي‍س‍ي‌

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

اشك مريم‏‫ : بي‌بي مريم بختياري، سردار ايراني: نمايش‌نامه در يك پرده

اشك مريم‏‫ : بي‌بي مريم بختياري، سردار ايراني: نمايش‌نامه در يك پرده

ناشر : فرهنگ جاويد

- نويسنده: ژال‍ه‌ م‍س‍اع‍د

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

اسفند وحشي: پژوهشي درباره سحر و جادو در فرهنگ عامه ايران

اسفند وحشي: پژوهشي درباره سحر و جادو در فرهنگ عامه ايران

ناشر : فرهنگ جاويد

- نويسنده: ب‍س‌ آل‍ن‌ دون‍ال‍دس‍ون‌ - نويسنده: Bess Allen Donaldson

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


انديشه‌ي يونگ

انديشه‌ي يونگ

ناشر : فرهنگ جاويد

- مترجم: حسين پاينده - نويسنده: ريچارد بيلسكر

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

آلمان نازي

آلمان نازي

ناشر : فرهنگ جاويد

- مترجم: بابك محقق - نويسنده: مايكل لينچ

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آلمان نازي

آلمان نازي

ناشر : فرهنگ جاويد

- مترجم: بابك محقق - نويسنده: مايكل لينچ

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال