اثربخشي مديريت كيفيت جامع در بخش عمومي

اثربخشي مديريت كيفيت جامع در بخش عمومي

ناشر : نداي كارآفرين

پدیدآور: مريم خاص پور

‏‫TQM براي توسعه منابع انساني ‬

‏‫TQM براي توسعه منابع انساني ‬

ناشر : ‏‫جاودانه‬

پدیدآور: اي‍ل‍ي‍ن ب‍ي‍چ

‏‫EFQM در مديريت كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك‬

‏‫EFQM در مديريت كيفيت خدمات بانكداري ال ...

ناشر : پندارقلم

پدیدآور: سيدمهدي حسيني حتكني


‏‫۱۵ ابزار مديريت كيفيت‬

‏‫۱۵ ابزار مديريت كيفيت‬

ناشر : انتشارات نگارخانه

پدیدآور: احمدرضا شكرچي زاده

اجراي تكنيك هاي مديريت كيفيت در حوزه بهداشت و درمان

اجراي تكنيك هاي مديريت كيفيت در حوزه بهد ...

ناشر : آرنا

پدیدآور: ‏‫ محمدرضا‬ ‏‫نباتچيان‬

ابزارهاي مديريت كيفيت

ابزارهاي مديريت كيفيت

ناشر : انتشارات شريف زاده

پدیدآور: سيداحمد شيبت الحمدي


آشنايي با مدل تعالي سازماني EFQM

آشنايي با مدل تعالي سازماني EFQM

ناشر : آرامين صلح

پدیدآور: امير صادقي

ابزارهاي حل مساله: راهنماي عملي براي تصميم گيران، مديران و برنامه ريزان

ابزارهاي حل مساله: راهنماي عملي براي تصم ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (زنجان)

پدیدآور: رضا احمديان


آشنايي با مفاهيم عمومي استاندارد و كيفيت

آشنايي با مفاهيم عمومي استاندارد و كيفيت

ناشر : دانشگاه قم، انتشارات

پدیدآور: جلال رضايي نور

‏‫آناليز حالات خرابي و اثرات آن در طراحي محصول (DFMEA)‮‬

‏‫آناليز حالات خرابي و اثرات آن در طراحي ...

ناشر : ‏‫ شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو (ساپكو)، واحد انتشارات‮‬

پدیدآور: اميرحسين ولدخاني

اخلاقيات در مدل EFQm

اخلاقيات در مدل EFQm

ناشر : انتشارات راه دكتري

پدیدآور: محمد غبيشاوي