اصول سرپرستي در نگهداري و تعميرات (نت): دوره آموزشي طولي غيرمقطع ويژه درجه داران رسته: نگهداري و تعميرات مقطع: سرپرستي

اصول سرپرستي در نگهداري و تعميرات (نت): ...

ناشر : دانشگاه جامع امام حسين (ع)، موسسه چاپ و انتشارات

پدیدآور:

اصول مباني و نگهداري و تعميرات نت

اصول مباني و نگهداري و تعميرات نت

ناشر : انتشارات سيدعلي زاده

پدیدآور: مالك محمدي


انواع روش هاي تعمير و نگهداري تجهيزات

انواع روش هاي تعمير و نگهداري تجهيزات

ناشر : دانشگاه جهرم، انتشارات

پدیدآور: احسان هوشيار

توسعه شاخص هاي عملكردي براي مديريت نگهداشت

توسعه شاخص هاي عملكردي براي مديريت نگهدا ...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

پدیدآور: سعيد رمضاني

طرحريزي نگهداري و تعميرات

طرحريزي نگهداري و تعميرات

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

پدیدآور: مقصود اميري


شناخت نت بهره‏ ور و نت بهره‏ ور فراگير (TPM) و اجراي اثربخش آن‏ ها

شناخت نت بهره‏ ور و نت بهره‏ ور فراگير ( ...

ناشر : عليرضا خجسته پور

پدیدآور: جواد درويشي

كوه يخ نگهداري و تعميرات(درس آموخته هاي مديريتي)

كوه يخ نگهداري و تعميرات(درس آموخته هاي ...

ناشر : انتشارات نوروزي

پدیدآور: جاويد تقي زاده بهجتي

پياده سازي سيستم مديريت مكانيزه نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان

پياده سازي سيستم مديريت مكانيزه نگهداري ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

پدیدآور: حميد صفاري


‏‫كتاب حاضر ب‏‫ا حمايت مالي شركت ليان  آذين انرژي منتشر شده است.‬‬‏‫كتاب حاضر ب‏‫ا حمايت مالي شركت ليان  آذين انرژي منتشر شده است.‬‬

‏‫كتاب حاضر ب‏‫ا حمايت مالي شركت ليان آ ...

ناشر : بابك قويدل حاجي آقا

پدیدآور: بابك قويدل حاجي آقا

بررسي و مقايسه روشهاي مختلف تعميرات و نگهداري ماشين آلات از ديدگاه مديريت پروژه

بررسي و مقايسه روشهاي مختلف تعميرات و نگ ...

ناشر : صانعي شهميرزادي

پدیدآور: حسن ايراني تكمه داش

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات (مديريت فني در صنايع)

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات (مديريت فن ...

ناشر : اركان دانش

پدیدآور: علي حاج شيرمحمدي